POGOĐENI NOKTI PREDSTAVLJAJU VELIK TERET OBOLJELIMA.

POGOĐENI NOKTI PREDSTAVLJAJU VELIK TERET OBOLJELIMA.

Svake godine 29. listopada obilježava se Svjetski dan psorijaze, bolesti s kojom danas u Hrvatskoj živi oko 70 tisuća ljudi. Oboljenje snažno pogađa bolesnike te negativno utječe na njihovo samopouzdanje i motivaciju. Liječenje je doživotno. U 80 do 90 % bolesnika koji boluju od psorijaze može se pojaviti i psorijaza noktiju. Upravo je psorijaza noktiju značajan indikator za pojavu psorijatičnog artritisa, upalne reumatske bolesti, koja pogađa oko 30% bolesnika koji boluju od psorijaze.

POGOĐENI NOKTI PREDSTAVLJAJU VELIK TERET OBOLJELIMA.

Psorijaza i psorijatični artritis su bolesti koje snažno utječu na kvalitetu života bolesnika, kako fizički tako i psihički. Unatoč manjoj površini zahvaćanja, situacije u kojima psorijaza pogađa i nokte, predstavljaju velik zdravstveni i socijalni teret za oboljele osobe. Međutim, suvremeni lijekovi omogućuju bolesnicima ovladavanje bolesti te povratak kvalitete života na razinu prije razvoja bolesti. Bolesnici koji sumnjaju na pojavu psorijaze mogu svog liječnika obiteljske medicine pitati da ih uputi dermatologu, a, u slučaju problema sa zglobovima, reumatologu.

Pročitajte više o psorijazi noktiju.