Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja mrežne stranice društva AbbVie

Ovi uvjeti korištenja stupaju na snagu:  20. lipnja 2020.

Politika zaštite osobnih podataka i sljedeći uvjeti korištenja uređuju i primjenjuju se na vaše korištenje i/ili oslanjanje na ovu i bilo koju mrežnu stranicu kojom upravlja AbbVie d.o.o. u Republici Hrvatskoj („AbbVie“). Ovi uvjeti korištenja ne primjenjuju se na mrežne stranice trećih strana kojima možete pristupiti putem poveznica navedenih na ovoj mrežnoj stranici. Pažljivo pročitajte ove uvjete korištenja prije pristupanja ovoj mrežnoj stranici ili njezina korištenja. Pristupanjem ovoj mrežnoj stranici ili njezinim korištenjem potvrđujete da ste pročitali, da razumijete i da prihvaćate ove uvjete korištenja.  Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja, jedini i isključivi pravni lijek koji vam je na raspolaganju jest prestanak korištenja ove mrežne stranice.

Korištenje mrežne stranice

Vaš pristup informacijama sadržanima na ovoj mrežnoj stranici i njihovo korištenje podliježu ovim uvjetima korištenja. Obvezujete se da ćete u svakom trenutku postupati zakonito prilikom korištenja i pristupanja ovoj mrežnoj stranici te da nećete učiniti ništa što bi naštetilo, omelo, spriječilo pristup, prekinulo rad ili narušilo funkcionalnost ove mrežne stranice ili onemogućilo drugim korisnicima da je koriste i uživaju u njezinu sadržaju.

Izjava o odbijanju jamstava i ograničenje odgovornosti

AbbVie će poduzeti razumne mjere kako bi osigurao da su informacije i sadržaj na ovoj mrežnoj stranici točni, cjeloviti, ažurirani i dostupni te da ne krše prava nijedne treće strane. Međutim, ne jamčimo da je to uvijek tako. Ova mrežna stranica i informacije sadržane na njoj dolaze ‘onakve kakve jesu’ (‘as is’) i ‘onakve kakve su dostupne’ (‘as available’), sa svim nedostacima.

U najvećoj mjeri u kojoj to dopušta primjenjiv zakon, AbbVie se ovime odriče odgovornosti za sve izjave i jamstva te uvjete povezane s informacijama i sadržajem na ovoj mrežnoj stranici, bilo izričite ili pretpostavljene, zakonski stvorene, ugovorne ili druge, uključujući, bez ograničenja, sva jamstva ili uvjete vezane uz točnost, kvalitetu, prikladnost za specifičnu namjenu, pravo vlasništva i nekršenje prava trećih strana ili bilo kakve informacije dobivene od trećih strana, uključujući bilo kakve hiperpoveznice ili reference na mrežne stranice trećih strana ili koje se nalaze na mrežnim stranicama trećih strana. Uključivanje bilo koje poveznice treće strane ne podrazumijeva potporu ili preporuku društva Abbvie.

Ova mrežna stranica može sadržavati informacije povezane s različitim medicinskim stanjima. Takve se informacije navode samo kao općenite informacije i nisu zamišljene kao zamjena za savjet liječnika ili drugog kvalificiranog zdravstvenog radnika. Informacije na ovoj mrežnoj stranici ne predstavljaju financijski, medicinski ni pravni savjet.

Osim u slučaju smrti ili osobne ozljede kao posljedice nemara društva AbbVie, AbbVie i njegovi dobavljači te njihovi direktori, zaposlenici i predstavnici ovime se odriču, u najvećoj mjeri u kojoj to dopušta primjenjiv zakon, odgovornosti za bilo kakav gubitak ili štetu koju bi mogla pretrpjeti bilo koja osoba, bilo izravno, neizravno, trenutačno ili posljedično, te bilo u svezi s ugovorom, izvanugovornom odgovornošću (uključujući nemar) ili nečim drugim, koja je proizašla iz ili nastala u svezi s: (i) korištenjem ili nemogućnošću korištenja ove mrežne stranice; (ii) korištenjem informacija ili sadržaja na ovoj mrežnoj stranici ; (iii) bilo kakvim uslugama koje su pružene na ovoj mrežnoj stranici ili putem nje; te (iv) presretanjem ili neovlaštenim pristupom osobnim podacima poslanima na ovu mrežnu stranicu i (v) bilo kakvim odlukama koje donesete u suradnji s neovisnim savjetnikom ili profesionalcem, uključujući, bez ograničenja, sljedeće kategorije gubitka ili štete: (a) gubitak ili oštećenje podataka, (b) gubitak profita, (c) gubitak očekivane uštede i/ili financijski gubitak, (d) gubitak poslovne prilike, (e) gubitak dobre volje i (f) gubitak ugleda.

Dostupnost

AbbVie će uložiti razuman napor da osigura dostupnost ove mrežne stranice 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Međutim, ne možemo to jamčiti i ne preuzimamo odgovornost ni za kakav gubitak ili štetu koja nastane zbog prekida u pristupu ovoj mrežnoj stranici. AbbVie može prekinuti rad svoje mrežne stranice radi održavanja i razumno će nastojati unaprijed obavijestiti korisnike o svim planiranim događajima.

Ne dovodeći u pitanje vaša prava prema primjenjivom zakonu, AbbVie zadržava pravo da izmijeni ove uvjete korištenja (uključujući, bez ograničenja, izmjene radi odražavanja tehnološkog ili funkcionalnog napretka, zakonskih i regulatornih promjena ili dobre poslovne prakse). Ako AbbVie izmjeni ove uvjete korištenja, o tome ćemo obavijestiti korisnike objavljivanjem izmijenjene verzije s ažuriranim datumom stupanja na snagu na ovoj mrežnoj stranici.

Intelektualno vlasništvo

Cijeli sadržaj ove mrežne stranice, uključujući slike ili tekst („informacije“), u vlasništvu je društva AbbVie ili AbbVie ima licenciju za njegovo korištenje i zaštićen je autorskim pravom. Dopušta se korištenje informacija, pod uvjetom da se: (i) gore navedena izjava o autorskom pravu nalazi na svim primjercima, (ii) informacije koriste samo za informativne, nekomercijalne ili osobne potrebe, (iii) informacije ni na koji način ne mijenjaju i (iv) nijedna grafika dostupna na ovoj mrežnoj stranici ne koristi odvojeno od popratnog teksta. Za svako drugo korištenje informacija ili bilo kojeg žiga, autorskog prava ili drugih materijala društva AbbVie potrebno je prethodno pisano dopuštenje društva AbbVie. Zlouporaba žigova ili bilo kojih drugih informacija društva AbbVie zabranjena je i može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima, zakona o žigovima i/ili drugih hrvatskih zakona.

AbbVie nije odgovoran za sadržaj koji pružaju treće strane i zabranjeno vam je distribuirati takve materijale bez dopuštenja vlasnika autorskog prava na te materijale.

Izuzev prethodno opisanih dopuštenja, nijednoj se osobi ne daje licencija ni pravo, bilo izričito ili pretpostavljeno, ni na koji patent, žig ili drugo vlasničko pravo društva AbbVie.

Općenito

Iako su informacije na ovoj mrežnoj stranici dostupne i korisnicima izvan Republike Hrvatske, one su namijenjene samo stanovnicima Republike Hrvatske.

U mjeri u kojoj se bilo koja od odredbi ovih uvjeta korištenja smatra nezakonitom, nevaljanom ili neprovedivom, takve će se odredbe izdvojiti i izbrisati, ali to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi.

Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti korištenja i vaše korištenje ove mrežne stranice podliježu zakonima Republike Hrvatske i tumače se u skladu s njima. Svi sporovi koji proizađu u svezi s ovom mrežnom stranicom pod isključivom su nadležnošću sudova Republike Hrvatske.